zastávka králíky is located 31224 in králíky (561 69) in the region of pardubický kraj (česká republika). This place is listed in the nadrazi category of the geodruid králíky 2018 guide.