úrad prešovského samospr. kraja is located námestie mieru 2 in prešov (080 01) in the region of prešovský kraj (slovenská republika). This place is listed in the okresny urad category of the geodruid prešov 2018 guide.