okrožno državno tožilstvo v ljublja is located slovenska cesta 41 in ljubljana (1000) in the region of ljubljana (slovenija). This place is listed in the court house category of the geodruid ljubljana 2017 guide.