τρομαρaς si trova αττικiς a παιανiα (190 02) in regione αττικi (ελλaδα). Il posto è presente nella categoria sports centre dalla guida geodruid παιανiα 2021.