hertz 位于 ulica grada vukovara 274 , zagreb (10000) , grad zagreb (hrvatska). 该企业被列为2020年rental car agencygeodruid指南类zagreb