ULICA BUKOWSKA 156 , 60-198 POZNAŃ , POLSKA
› restauracja
ULICA WZDŁUŻ GALERII , 61-897 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
OSIEDLE STARE ŻEGRZE 36 , 61-249 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
ULICA HETMAŃSKA 91 , 60-218 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
ULICA GŁOGOWSKA 91 , 60-364 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
OSIEDLE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 102 , 61-610 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
ULICA POZNAŃSKA 62 , 60-853 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
ULICA GÓRNA WILDA 74 , 61-564 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
ULICA CZEREMCHOWA 3 , 61-474 POZNAŃ , POLSKA
› super/hiper market
ULICA ABRAHAMA 3 , 61-055 POZNAŃ , POLSKA
› teren przemysłowy
ULICA GŁOGOWSKA , 60-004 POZNAŃ , POLSKA
› serwis samochodowy
ULICA WARSZAWSKA 246 , 61-055 POZNAŃ , POLSKA
› serwis samochodowy
ULICA BARTOSZYCKA 17 , 60-434 POZNAŃ , POLSKA
› serwis samochodowy
ULICA SPŁAWIE 9 , 61-312 POZNAŃ , POLSKA
› serwis samochodowy
ULICA FRANCISZKA STRÓŻYŃSKIEGO 10 , 60-688 POZNAŃ , POLSKA
› serwis samochodowy
ULICA RADZIWOJA 13 , 61-057 POZNAŃ , POLSKA
› serwis samochodowy