MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

948 ЦЕНТАР 369 КАРПОШ 281 ТЕТОВО 190 ОХРИД 149 БИТОЛА 146 СТРУГА 90 АЕРОДРОМ 90 ШТИП 89 ГАЗИ БАБА 75 ГОСТИВАР 68 СТРУМИЦА 63 КИСЕЛА ВОДА 55 ЧАИР 53 ВЕЛЕС 50 КИЧЕВО 48 ДЕБАРЦА 47 ПРИЛЕП 47 КАВАДАРЦИ 46 ИЛИНДЕН 46 НЕГОТИНО 42 РАДОВИШ 41 РЕСЕН 37 КОЧАНИ 34 МАВРОВО И РОСТУША 34 КРУШЕВО 32 КУМАНОВО 32 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 30 ГЕВГЕЛИЈА 29 ДЕБАР 26 БУТЕЛ 24 ДЕМИР ХИСАР 21 КРИВА ПАЛАНКА 20 БОСИЛОВО 19 БОГОВИЊЕ 19 ДРУГОВО 18 ЖЕЛИНО 16 БЕРОВО 16 САРАЈ 16 НОВО СЕЛО 15 ДЕМИР КАПИЈА 15 ЗАЈАС 14 ПЕТРОВЕЦ 14 МОГИЛА 13 РОСОМАН 12 ВАЛАНДОВО 12 ВАСИЛЕВО 12 ЧАШКА 12 НОВАЦИ 11 СВЕТИ НИКОЛЕ 11 БРВЕНИЦА 10 СКОПЈЕ 10 ЛОЗОВО 9 ТЕАРЦЕ 9 ЏЕПЧИШТЕ 8 КРАТОВО 8 ВИНИЦА 8 ЧЕЛОПЕК 7 ДАБИЉЕ 7 ПРШОВЦЕ 7 ДОБРИ ДОЛ 7 РАНКОВЦЕ 6 ДЕЛЧЕВО 6 ПРОБИШТИП 6 МАТЕЈЧЕ 6 ЛИПКОВО 6 СТРИМНИЦА 6 КАМЕЊАНЕ 6 КОНЧЕ 6 ВРАПЧИШТЕ 6 ЦЕНТАР ЖУПА 6 РАДИОВЦЕ 5 ГРАДСКО 4 ЈЕГУНОВЦЕ 4 ЖЕРОВЈАНЕ 4 СТУДЕНИЧАНИ 4 ПИРОК 4 ДОБАРЦЕ 4 КАРБИНЦИ 4 ТЕНОВО 4 ДОЛНЕНИ 4 ГОРЊИ ЗАЈАС 3 ВЕВЧАНИ 3 ЧУЧЕР САНДЕВО 3 БЛАТЕЦ 3 ШУТО ОРИЗАРИ 3 ОКТИСИ 3 ЈАНКОЕЦ 3 ЗЕЛЕНИКОВО 3 ДЕБРЕШЕ 3 СЕКИРНИК 3 ВЕЛЕШТА 3 СЛАТИНО 3 ОДРИ 3 ЧЕСИНОВО-ОБЕЛЕШЕВО 2 КРИВОГАШТАНИ 2 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2 НОВ ДОЈРАН 2 МУРТИНО 2 БОГДАНЦИ 2 МАКЕДОНСКИ БРОД 2 НЕПРОШТЕНО 2 КОПАЧИН ДОЛ 2 СУШИЦА 2 ЦАРЕВ ДВОР 2 ТОПЛИЦА 2 ПОДАРЕШ 2 ПОРОЈ 2 НЕГОРЦИ 2 ЏЕПИШТЕ 2 ЛАКАВИЦА 2 ИЛОВИЦА 2 РОПАЛЦЕ 2 СОПИШТЕ 2 ДОЊЕ ПАЛЧИШТЕ 2 КОЛЕШИНО 2 ШЕМШЕВО 2 ГРАДЕЦ 2 ВРАНЕШТИЦА 2 ОТЉА 1 ПЕХЧЕВО 1 КОСЕЛ 1 ВРАТНИЦА 1 КАЛИШТА 1 ЧЕГРАНЕ 1 ШЛЕГОВО