MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

948 ЦЕНТАР 369 КАРПОШ 281 ТЕТОВО 190 ОХРИД 149 БИТОЛА 146 СТРУГА 90 АЕРОДРОМ 90 ШТИП 89 ГАЗИ БАБА 75 ГОСТИВАР 68 СТРУМИЦА 63 КИСЕЛА ВОДА 55 ЧАИР 53 ВЕЛЕС 50 КИЧЕВО 48 ДЕБАРЦА 47 ПРИЛЕП 47 КАВАДАРЦИ 46 ИЛИНДЕН 46 НЕГОТИНО 42 РАДОВИШ 41 РЕСЕН 37 КОЧАНИ 34 МАВРОВО И РОСТУША 34 КРУШЕВО 32 КУМАНОВО 32 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 30 ГЕВГЕЛИЈА 29 ДЕБАР 26 БУТЕЛ 24 ДЕМИР ХИСАР 21 КРИВА ПАЛАНКА 20 БОСИЛОВО 19 БОГОВИЊЕ 19 ДРУГОВО 18 ЖЕЛИНО 16 НОВО СЕЛО 16 БЕРОВО 16 САРАЈ 15 ДЕМИР КАПИЈА 15 ЗАЈАС 14 ПЕТРОВЕЦ 14 МОГИЛА 13 РОСОМАН 12 ВАЛАНДОВО 12 НОВАЦИ 12 ЧАШКА 12 ВАСИЛЕВО 11 СВЕТИ НИКОЛЕ 11 БРВЕНИЦА 10 СКОПЈЕ 10 ЛОЗОВО 9 ТЕАРЦЕ 9 ЏЕПЧИШТЕ 8 ВИНИЦА 8 КРАТОВО 8 ЧЕЛОПЕК 7 РАНКОВЦЕ 7 ДОБРИ ДОЛ 7 ПРШОВЦЕ 7 ДАБИЉЕ 6 ПРОБИШТИП 6 ДЕЛЧЕВО 6 КОНЧЕ 6 РАДИОВЦЕ 6 КАМЕЊАНЕ 6 ЛИПКОВО 6 ВРАПЧИШТЕ 6 ЦЕНТАР ЖУПА 6 МАТЕЈЧЕ 6 СТРИМНИЦА 5 ГРАДСКО 4 ЈЕГУНОВЦЕ 4 ЖЕРОВЈАНЕ 4 ДОБАРЦЕ 4 ПИРОК 4 ДОЛНЕНИ 4 ТЕНОВО 4 КАРБИНЦИ 4 ГОРЊИ ЗАЈАС 4 СТУДЕНИЧАНИ 3 ВЕЛЕШТА 3 ЗЕЛЕНИКОВО 3 ОКТИСИ 3 ЧУЧЕР САНДЕВО 3 ДЕБРЕШЕ 3 ВЕВЧАНИ 3 СЛАТИНО 3 БЛАТЕЦ 3 ЈАНКОЕЦ 3 ОДРИ 3 ШУТО ОРИЗАРИ 3 ЧЕСИНОВО-ОБЕЛЕШЕВО 3 СЕКИРНИК 2 БОГДАНЦИ 2 КРИВОГАШТАНИ 2 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2 МУРТИНО 2 МАКЕДОНСКИ БРОД 2 НОВ ДОЈРАН 2 КОЛЕШИНО 2 ГРАДЕЦ 2 ДОЊЕ ПАЛЧИШТЕ 2 ЦАРЕВ ДВОР 2 ЏЕПИШТЕ 2 НЕГОРЦИ 2 ПОДАРЕШ 2 ВРАНЕШТИЦА 2 СУШИЦА 2 ТОПЛИЦА 2 ИЛОВИЦА 2 ЛАКАВИЦА 2 ОТЉА 2 СОПИШТЕ 2 ПОРОЈ 2 РОПАЛЦЕ 2 КОПАЧИН ДОЛ 2 НЕПРОШТЕНО 2 ШЕМШЕВО 1 КОСЕЛ 1 ПЕХЧЕВО 1 ВРАТНИЦА 1 РОПОТОВО 1 ФОРИНО 1 КОСТУРИНО