MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

948 ЦЕНТАР 369 КАРПОШ 281 ТЕТОВО 190 ОХРИД 149 БИТОЛА 146 СТРУГА 90 АЕРОДРОМ 90 ШТИП 89 ГАЗИ БАБА 75 ГОСТИВАР 68 СТРУМИЦА 63 КИСЕЛА ВОДА 55 ЧАИР 53 ВЕЛЕС 50 КИЧЕВО 48 ДЕБАРЦА 47 ПРИЛЕП 47 КАВАДАРЦИ 46 ИЛИНДЕН 46 НЕГОТИНО 42 РАДОВИШ 41 РЕСЕН 37 КОЧАНИ 34 МАВРОВО И РОСТУША 34 КРУШЕВО 32 КУМАНОВО 32 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 30 ГЕВГЕЛИЈА 29 ДЕБАР 26 БУТЕЛ 24 ДЕМИР ХИСАР 21 КРИВА ПАЛАНКА 20 БОСИЛОВО 19 БОГОВИЊЕ 19 ДРУГОВО 18 ЖЕЛИНО 16 НОВО СЕЛО 16 САРАЈ 16 БЕРОВО 15 ДЕМИР КАПИЈА 15 ЗАЈАС 14 ПЕТРОВЕЦ 14 МОГИЛА 13 РОСОМАН 12 ВАЛАНДОВО 12 НОВАЦИ 12 ЧАШКА 12 ВАСИЛЕВО 11 СВЕТИ НИКОЛЕ 11 БРВЕНИЦА 10 СКОПЈЕ 10 ЛОЗОВО 9 ТЕАРЦЕ 9 ЏЕПЧИШТЕ 8 ВИНИЦА 8 КРАТОВО 8 ЧЕЛОПЕК 7 ПРШОВЦЕ 7 РАНКОВЦЕ 7 ДОБРИ ДОЛ 7 ДАБИЉЕ 6 ПРОБИШТИП 6 ДЕЛЧЕВО 6 КОНЧЕ 6 ЛИПКОВО 6 ВРАПЧИШТЕ 6 ЦЕНТАР ЖУПА 6 КАМЕЊАНЕ 6 РАДИОВЦЕ 6 СТРИМНИЦА 6 МАТЕЈЧЕ 5 ГРАДСКО 4 ЈЕГУНОВЦЕ 4 ДОЛНЕНИ 4 ЖЕРОВЈАНЕ 4 ПИРОК 4 ГОРЊИ ЗАЈАС 4 ТЕНОВО 4 СТУДЕНИЧАНИ 4 КАРБИНЦИ 4 ДОБАРЦЕ 3 ЈАНКОЕЦ 3 ЧЕСИНОВО-ОБЕЛЕШЕВО 3 СЕКИРНИК 3 ОКТИСИ 3 ШУТО ОРИЗАРИ 3 ВЕВЧАНИ 3 ВЕЛЕШТА 3 ЗЕЛЕНИКОВО 3 СЛАТИНО 3 ЧУЧЕР САНДЕВО 3 БЛАТЕЦ 3 ОДРИ 3 ДЕБРЕШЕ 2 КРИВОГАШТАНИ 2 НОВ ДОЈРАН 2 МУРТИНО 2 МАКЕДОНСКИ БРОД 2 БОГДАНЦИ 2 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2 СУШИЦА 2 ОТЉА 2 ШЕМШЕВО 2 ГРАДЕЦ 2 РОПАЛЦЕ 2 ЦАРЕВ ДВОР 2 ТОПЛИЦА 2 СОПИШТЕ 2 ЏЕПИШТЕ 2 ПОРОЈ 2 НЕГОРЦИ 2 ДОЊЕ ПАЛЧИШТЕ 2 ИЛОВИЦА 2 КОЛЕШИНО 2 НЕПРОШТЕНО 2 ВРАНЕШТИЦА 2 ПОДАРЕШ 2 КОПАЧИН ДОЛ 2 ЛАКАВИЦА 1 ВРАТНИЦА 1 КОСЕЛ 1 ПЕХЧЕВО 1 КАЛИШТА 1 ЧЕГРАНЕ 1 ШЛЕГОВО